Plåtcentraler utanpåliggande

GAROs plåtcentraler för utanpåliggande montage på vägg. Centralerna är försedda med snabbplintar. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i 90° vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme vid montaget av de utgående kablarna. Djupet bakom DIN-skenorna är 23mm. Levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov och är även förberedda för ev montage av lås. Centralerna är tillverkade helt i plåt samt konstruerade utefter starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 och installationsreglerna SS 436 40 00. Centralerna är provade, godkända och certifierade av SEMKO enligt standard för bostadscentraler SS EN 60 439-3 för märkström 50A, 50 Hz märkdriftspänning och isolationsmärkspänning 400V. Det bidrar till ett säkerställande av den kompletta centralen beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständigt anslutna ledare. För att bibehålla S-märkning skall produkten bestyckas med GARO produkter.