Säkerhetsbrytare EMC

EMC-brytaren placeras i miljöer som är känsliga för exempelvis frekvensrelaterade- eller elektomagnetiska störningar. EMC-Brytarna är konsturerade och testade för att inte avge några störningar utanför kapslingarna. Alla brytarna är beklädda med ett lager av koppar på insidan. Exempel på störande utrustning kan vara fläktar eller pumpar. Som exempel kan nämnas sjukhusmiljöer, där det naturligtvis är mycket viktigt att fläktar inte stör elektronisk utrustning.