Säkerhetsutrustning

Spänningen som uppstår vid seriekopplade solpaneler är mellan 320V och 1000V vilket gör att säkerhetsutrustningen blir avgörande för hela anläggningens elsäkerhet. Garo erbjuder DC-Brytare och DC-skydd i kaplsingar som ska placeras mellan växelriktaren och panelerna. En nyhet är så kallade brandkårsbrytare som ger möjlighet till fjärrbrytning av solkraft.