Tid-&tempstyrda uttag

GARO motorvärmaruttag finns i tre olika utförande med eller utan personskyddsbrytare och med wifi styrning. Inställd avresetid är dygnsrepeterande tills dess att ny avresetid ställs in medan man på wifi varianten kan ställa in avresetider eller tillslagsperioder enligt önskemål. Motorvärmaren utan personskyddsbrytare skall alltid föregås av Jordfelsbrytare och vid installationer av flera parallella motorvärmare, exempelvis i carportar skall varianten med personskydd användas.