Huvudcentraler

GARO Huvudcentraler installeras som första central på byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme för mätare. Huvudcentraler med strömtrafomätning (>63A) inkluderar även mätarplint och strömtrafo som är klassificerade för tillfällig el. Produkterna är utvecklade för att tåla utommhusklimat under många år. Samtliga produkter är utrustade med huvudbrytare, uttag, automatsäkringar och jordfelsbrytare.