Gruppcentraler

1- och 3-poliga avsäkrade grupper, placerade i en rad för 3-fas anslutning. Bestyckade med nollskena och skyddsledarskena.