Mätcentraler modulbaserade

Huvudcentraler i GARO GPI-system 160A-630A. Dessa centraler är utrustade med utrustning för energibolagens mätutrustning, såsom plomberbara anlutningsplintar, låsbart mätarskåp, samt monterade strömtransformatorer med protokoll. Centralerna används normalt vid större byggnationer eller entreprenader, såsom hotell, kommersiella fastigheter, arenor, köpcentra, vägbyggnation alternativt vid större evenemang. Centralerna är utrustad med en eller flera fasta utgående grupper med jordkabel (Typ AKKJ) samt bestyckade med uttag 13-63A som föregås av jordfelsbrytare och automatsäkringar. Centralerna är utrustade med varmgalvaniserade stativ och låsbara dörrar. Samtliga centraler levereras för 4- eller 5-ledarsystem.