Omkopplare

GARO har ett brett sortiment av omkopplare från enkla små omkopplare som används till att styra en kontaktor till större omkopplare med synligt brytställe som används främst vid reservkraftsinstallationer.