Huvudbrytare

Alla GARO huvudbrytare är anpassade för montage på DIN-skena och uppfyller kraven för att placeras kapslingar med dvärgbrytare enligt standard EN 60947-3.