Plåtcentraler infällda

GAROs plåtcentraler för infällt montage i vägg. Alla plåtcentraler är försedda med snabbplintar. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i 90° vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme vid montaget av de utgående kablarna. Djupet bakom DIN-skenorna är 23mm i plåtkapslingen. Skåpen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är förberedda för eventuellt montage av lås. Centralerna är tillverkade helt i plåt samt konstruerade utefter starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 och installationsreglerna SS 436 40 00. Centralerna är provade, godkända och certifierade av SEMKO enligt standard för bostadscentraler SS EN 60 439-3 för märkström 50A, 50Hz märkdriftspänning 400V och isolationsmärkspänning 690V. Det bidrar till ett säkerställande av den kompletta centralen beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständigt anslutna ledare. För att bibehålla S-märkningen ska