GPI-Garo Plug In

GPI-"Garo Plug In" är ett centralsystem inom Tillfällig El som innebär extremt ger hög flexibilitet för användaren. Produktområdet består av skåp med stativ som är utrustade med ett skensystem, brytare för plug-in på skensystemet, plug-in moduler för fast anslutning av utgående kablage samt uttagsmoduler med plug-in anslutning i skensystemet. Centralskåpen finns från 500-1300mm, samt med eller utan monterat mätarskåp. GARO tillhandahåller ett konfigurationsverktyg på hemsidan "Garo GPI Bygg" när modifiering eller anpassning sker av centralerna.