Laddstationer 43kW Mini

LS4 43kW Mini är en kraftfull AC-laddstation i ett litet format som främst är avsedd för laddning av tyngre EV-fordon som exempelvis lastbilar, bussar eller andra elektriska arbetsfordon med upp till 43kW ombordladdare. En ekonomiskt fördelaktig lösning för laddning över natten som därmed minskar behovet av DC-laddning då fordonet står stilla en längre tid. LS4 43kW Mini är designad för det nordiska klimatet och innehar även IK10 samt IP54 certifieringar. Eftersom MCB och RCCD är lättåtkomligt monterad på sidan av produkten är det lämpligt att placera denna i omgivningar med begränsad åtkomst. Även MID-mätaren är synlig från sidan av produkten. 7,5m fast kabel som standard, 10m kabel finns som tillval. Kan beställas med 4G eller LAN varianter för kommunikation, och konfigureras i kluster av laddare. Integrerad RFID-läsare. Kan levereras konfigurerad med specifikt backend, foliering mm. Terminaler för extern DLM-mätare. ISO15118. Jordfelsbrytare typ B. Installeras på vägg eller stativ.