Servislådor

Servissäkringslådan är tillverkad för att underlätta anslutningen av serviskabeln framifrån, genom att den undre flänsöppningen är delbar. Locken är förreglade och kan inte öppnas i tillslaget läge. I frånslaget läge är det spänningslöst på båda sidor om knivsäkringen och brytarfunktioner uppfyller även de förbehåll som gäller för frånskiljare. Det finns även möjligheter att i frånslaget läge låsa manövervredet med hänglås. Servissäkringslådan är bestyckad med PEN-plint.