Överspänningsskydd

GARO överspänningsskydd är dimensionerade för att skydda anläggningar och materiel mot överspänningar, som exempelvis uppkommer vid åskväder. Det kombinerade grov-finskyddet BSR skall väljas om inkommande ledning till villa är en luftledning på landsbygd eller om åskledare är installerad på byggnaden. BSR skyddet skall också alltid användas vid inkommande ledning till industri. Vid markbundet nät inom tätort är vanligtvis ett mellanskydd av type GPT ett tillräckligt skydd före en villa. Känslig elektronik såsom dator, PLC eller apparatskåp bör kompletteras med ett apparatskydd samt, om det behövs, ett teleskydd.