Entity PRO

Vi introducerar GARO Entity, en ny komplett serie av laddboxar. Laddstationen (laddboxen) är uppbyggd av tre delar: Installationskonsol, laddenhet och front. GARO Entity PRO passar alla, oavsett vilken bil Ni vill ladda, stöd för 1-fas eller 3-fas finns i alla modeller och kan köpas med uttag eller fast kabel. Som alternativ till den inbyggda elektroniska energimätaren kan GARO Entity PRO beställas med synlig MID-godkänd energimätare. Dessa används normalt med front med genomskinligt siktglas för enkel avläsning. GARO Entity PRO har inbyggd fasbalansering, som effektivt nyttjar tillgänglig ström på de 3 faserna. I en installation kan det ibland bli ojämn belastning på faserna, vår fasbalasering ser då till att ladda på de faser som har ström tillgänglig. GARO Entity PRO kan beställas antingen som komplett laddstation (laddbox), eller som enskilda delar. Detta gör installationen enkel och tidseffektiv. Ni behöver inte installera alla enheter på en gång, utan växa antalet efter behov.