Insatser G-ctrl bil

G-CTRL+ är ett system där varje enskilt eluttag är uppkopplat mot internet och kan styras via Smartphone, RFID tagg eller dator. Administratören av systemet ges en tydlig överblick över samtliga motorvärmare och kan både styra och läsa av energiförbrukningen på varje enskilt uttag. Hyresgästerna kan via internet logga in på ”Min sida” och styra sitt uttag. Möjlighet finns att lägga upp en kalender med avresetider som upprepas varje vecka eller lägga upp tillfälliga tider som inte upprepas. Direktstart kan enkelt göras med Smartphone vid behov. Om antalet användare i systemet är större än antalet parkeringar kan funktionen för "Friplatsparkering" användas som innebär att alla användare aktiverar sin motorvärmare med RFID tagg vilket leder till att såväl avresetider som förbrukad energi registreras på respektive konto/RFID tagg istället för på en fast parkeringsplats. Samtliga funktionerna i G-CTRL är utvecklade och anpassade tillsammans med våra kunder inom områderna privata företag