Mätarskåp infällt

Mätarskåp i plåt för infällt montage. Bottenlådan är försedd med utbrytningar för in- och utgående kablar.