RFID

Här finner du utrustning för att styra acess till laddaren. Våra GLB laddboxar, kan också förses med RFID för att styra tillträde till laddaren.