Fasföljdsprovare

Slagtålig fasföljdsprovare för strömmätning av respektive fas(L1, L2, L3) med tångamperemätare mellan skarvkablar, centraler etc.