Insatser GCS

Kompletta insatser förberedda för montage i GCS-systemet, finns för mätutrusning, plintar, knivsäkringar, omkopplare, lastbrytare och säkringslastbrytare.