Mätartavlor,Block

Våra mätartavlor och -block är färdigkopplade och tillverkade i kraftig stålplåt och ytbehandlade med vit pulverlack. Vi pratar om robusta tavlor som är mycket montagevänliga med praktiska och enkla anslutningsmöjligheter. De är utrustade med säkringar av typen diazed och behöver därmed inte bestyckas med brytare för mätarsäkringar. Tavlorna är anpassade för montage av kundens brytare, vilken ska kopplas in efter mätaren. Denna brytare kan alternativt placeras i utrymme för inkommande kabel eller vid mellanplint. Brytaren kan även ersätta mellantplintens fasledarklämmor där utgående kabel motsvarar brytarens märkuppgifter på anslutningsbar ledare. GAROs mätartavlor och -block är tillverkade enligt senaste utgåva av standard SS 430 01 01.