Mätarskåp

Våra mätarskåp tillverkas i 1,5 mm aluminiumplåt och varmförzinkad plåt, vilket ger stadiga och gedigna produkter. Vi har ett bassortiment av grålackerade skåp (RAL 7035), men utvalda mätarskåp finns även i falurött och i vitt. Vi erbjuder också ett markmätarskåp vilket kan placeras i ett tidigt skede på tomten för att då användas för byggarbetsplatsen och efter byggtidens slut används mätarskåpet för den el fastigheten behöver. Det kräver lite planering, men ger både tid- och ekonomiska vinster i slutändan. Mätarskåp monteras dels infällt, utanpåliggande, på stolpe eller grävs ner i marken.Då skåpet sitter helt oskyddat är kraven på täthet extra stora samtidigt som krav på ventilation finns så att inte oönskad kondens uppstår. Våra vattentäta mätarskåp är det bästa köpet då man ska montera ett infällt mätarskåp på t ex en villa. Dessa skåp är testade och godkända för att klara täthet upp till 600 Pa, vilket motsvarar klassificering 9A enligt standard EN 1027, Fönster- och dörrvatten