Eichrecht godkända laddstationer

GAROs laddstationer LS4 och Twin+ är godkända enligt Eichrecht standard vilket innebär att de är tillgängliga för försäljning på den tyska marknaden för publik laddning.

Vad innebär Eichrecht?

Vad innebär Eichrecht?

På den tyska marknaden krävs det att laddstationer uppfyller krav enligt regelverket Eichrecht, vilket innebär en möjlighet att ta betalt för energiförbrukningen vid publik laddning. Krav enligt regelverket Eichrecht innefattar bland annat att laddstationerna ska innehålla synliga energimätare för att användaren ska kunna läsa av den exakta energiåtgången, samt att varje laddpunkt är kalibrerad, förseglad och testad enligt gällande föreskrifter.