Centralsystem GCS

Våra GCS centraler är ett modernt och mycket flexibelt system som vi i första hand levererar kundanpassat efter order från vårt bolag GARO Montage. Men systemet erbjuds även i lösa delar för den som kan och vill bygga själv.Gavlarna är försedda med vårt egenutvecklade flänssystem G-TOP, vilket gör att själva montaget på plats blir enkelt för den installatör som skall ansluta centralen med fastigheten.GCS är är uppbyggt efter förbehåll i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS, Europastandard EN 60 439-1 och -3 samt även enligt Svensk Standard för Servis Centraler SS 436 21 31. GCS i Servis Central utförande är provat och godkänt för 50 kA villkorlig kortslutningsström, 800A märkström samt för kapslingsklass IP30 resp IP44 med dörr och packning. Centralerna är godkända för matning både från ovan- och undersida.