Insatser G-ctrl Camping

G-CTRL+ är ett system där varje enskilt eluttag är uppkopplat mot internet och kan styras via Smartphone eller dator. Administratören av systemet ges en tydlig överblick över samtliga eluttag och kan både styra och läsa av energiförbrukningen på varje enskilt uttag. Campinggästerna kan via internet logga in på ”Min sida” och styra sitt eget uttag vilket ger möjligheten att slå till strömmen/värmen på distans och därmed komma fram till en uppvärmd husvagn. Genom att varje gäst få betala för sin egen energiförbrukning bidrar det till att den totala energiförbrukningen på campingen minskas och kostnaderna fördelas rättvist. Detta är framförallt viktigt för säsongsgästerna där elförbrukningen vanligtvis är mycket hög och ojämt fördelad mellan gästerna. Elmätarna är debiteringsgodkända enligt MID typ D, dvs varje enskild mätare testas och certifieras enligt samma regler som en elmätare som installeras i en fastighet av elnätsägaren.