Uttagsmoduler

GARO GPI uttagsmoduler finns i en mängd olika varianter, beroende på behov och önskemål. Samtliga uttagsmoduler är utrustade med ett säkert infästningssystem i GARO GPI-centraler. Samtliga uttag föregås av jordfelsbrytare och automatsäkringar.