Mediacentraler

GAROs mediaprogram, med genomgående plåtkapslingar, erbjuder förberedda och färdigmonterade lösningar likaväl som ett lösdelssystem, vilket ger användaren en stor flexibilitet.Färdigmonterade centraler lämpar sig för lägenheter, mindre villor och andra mindre fastigheter. För att bygga större system eller om man vill göra ett speciallösning, ja, då väljer man våra monteringsflexibla lösningar. För att underlätta vid installationen har vi lösningarna för att el- och mediacentralerna monteras vid ett och samma tillfälle. Dessutom blir montaget enhetligt och snyggt! Våra mediakapslingar tillsammans med elcentralerna är ett lysande exempel på helhet- och systemtänkande. Våra färdigmonterade mediakapslingar är tidsbesparande och våra lösa delar gör att det finns stor flexibilitet i vårt program.