Mätcentraler mjukledare

Huvudcentralerna - Mätcentraler mjukledare, är indelade enligt maximal märkström; 25A och, 63A. Centralerna är utrustade med plomberbara anslutningsplintar och separat mätutrymme för energileverantörens mätutrustning. Bestyckningen av uttag/utgående grupper varierar beroende på model och strömstyrka. Samtliga centraler levereras för 4- eller 5-ledarsystem.