Kapslingar för normapparater

Kapslingen är försedd med en DIN skena för normapparater samt jord- och nollskena.