Insatser Bil

GARO har marknadens bredaste sortiment av insatser, alltifrån det enklaste till tid- och temperaturstyrda uttag med mätning. Samtliga insatser installeras enkelt med hjälp av ett fåtal skruvar och snabbkoppling till elen. Insatsen monteras som sista del efter att stolpe, plintprofil och kapsling monterats för att erhålla en komplett motorvärmarstolpe.