Laddstationer 43kW

LS4 43kW är en kraftfull AC-laddstation som främst är avsedd för laddning av tyngre EV-fordon som exempelvis lastbilar, bussar eller andra elektriska arbetsfordon med upp till 43kW ombordladdare. En ekonomiskt fördelaktig lösning för laddning över natten och minskar behovet av DC-laddning då fordonet står stilla en längre tid. Laddstolpen är designad för det nordiska klimatet och innehar även IK10 samt IP54 certifieringar. LS4 43 kW är främst tänkt för publik och semi-publik installation och är utrustad med 7,5m fast kabel som standard, 10m kabel finns som tillval. Integrerad kabelhållare på baksidan. Kan beställas med 4G eller LAN varianter för kommunikation, och konfigureras i kluster av laddare. Synlig MID-godkänd energimätare. RFID-läsare. Kan levereras konfigurerad med specifikt backend, foliering mm. Terminaler för extern DLM-mätare. ISO15118. Jordfelsbrytare typ B, IP54 och IK10. Kabinettet för LS4 43kW är detsamma som standard LS4 och monteras på samma sätt.