Normcentraler

Våra normcentraler banade tidigt väg för nytänkande där vi satte installatörens vardag i centrum. Det ska vara enkelt och säkert att arbeta med GAROs elcentraler. Därför har vi lite kraftigare plåt och lite säkrare lösningar vad gäller kabeldragning och lite smartare inkopplingsinrede. I alla fall var vi först med det. Vi har förstås även plastcentraler för den som önskar, även om vi helst rekommenderar en plåtcentral ur säkerhetssynpunkt.