Fördelningsskåp

GARO kabelskåp utrustas med fördel till att fungera som fördelningsskåp vid exempelvis lantbruk, industrier, företagsbyar, idrottsanläggningar och bostadsområden. Ja, egentligen överallt där den framdragna elen ska fördelas vidare åt olika håll. GARO levererar installationsvänliga fördelningsskåp med färdigbyggda insatser för effektiv och säker eldistribution till flera förbrukningspunkter. Fördelningsskåp både klarar dagens och framtidens krav på ett tryggt och hållbart sätt.