Mätarblock

Mätarblocken består av ett antal mätarplatser med respektive mätarsäkringar. De är anpassade för energi-mätning av exempelvis lägenheter i en fastighet, företagshotell eller där flera abbonenter finns samlade. Kunds strömbrytare är placerade i respektive abbonents kopplingsutrustning. Det finns även möjlighet att montera kunds strömbrytare i respektive Mätarblock, mot förfrågan.