Hållbarhet i fokus

Miljö och hållbarhet ligger i vårt DNA

Med GAROs starka fokus på hållbarhet faller det sig naturligt att sträva efter att vara en ledande aktör inom ansvarsfullt företagande. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att förbättra den påverkan våra aktiviteter, produkter och beslut har på miljön, samhället och människorna i hela värdekedjan. Självklart gäller detta för alla våra verksamheter, i alla länder där vi finns. 

Antalet elbilar och elhybrider ökar

Antalet elbilar och elhybrider ökar

Antalet elbilar och elhybrider ökar stadigt på de svenska vägarna, men tillväxten av laddstationer taktar inte med de laddbara fordonens tillväxt. Nu måste laddinfrastrukturen byggas ut, inte bara längs vägarna utan också där människor bor, arbetar och lever sina liv. 

Det krävs smartare städer

Det krävs smartare städer

Urbaniseringen är dagens starkaste globala trend. Redan nu bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden kommer den andelen vara uppe i 70 procent. Med den växande miljöbelastning som detta innebär finns ett akut behov av nya smarta sätt att möta efterfrågan på hög livskvalitet i kombination med en hållbar samhällsutveckling, som vår planet kan klara av.

Satsning på fler snabbladdare längs våra vägar

Satsning på fler snabbladdare längs våra vägar

Nu beviljar Trafikverket investeringsstöd till 20 nya publika snabbladdningsstationer fördelade i sju län, inklusive Norrlands inland. ”Att laddinfrastrukturen ska byggas ut är ett mycket välkommet besked. Antalet elbilar och elhybrider ökar stadigt på de svenska vägarna, men tillväxten av laddstationer taktar inte med den tillväxt som de laddbara fordonen har”, säger Patrik Andersson, VD GARO koncernen.”