Byggarbetslampor nöd

Byggarbetslampor NÖD finns i BALL-serien 48V och 230V. Alla modeller är utrustade med ett batteripaket som aktiveras per automatik vid ex strömavbrott och säkerställer en drift på 2 x 60 minuter. Laddning av batteripaketen sker automatiskt vid normal driftspänning. Samtliga modeller har integrerade indikationslampor som visar när laddning pågår och är klar.