Plåtcentraler infällda

Centraler för infällt montage som består av en normcentral och en mediacentral.