Belysningstrafo

Belysningstransformatorer 48V är avsedd att användas till 48V allmänbelysning (ex BALL 48V). Utvecklade för smidig hantering med handtag eller hjul, samt för enkel installation av 48V-system via utgående plint(-ar). Belysningstranformatorerna från GARO finns i tre storlekar, 500 VA (1-grupp), 1100 VA (3-grupp) och 4500 VA (9.grupp) med eller utan digital programerbar timer.