Byggcentral fast anslutning

Byggcentraler för fast anslutning via plint används vid fördelning -/ etablering med jordkabel (typ AKKJ) mellan centralerna istället för gummikabel (CEE-anslutning). Samtliga centraler levereras för 4- eller 5-ledarsystem. Samtliga centraler över 125A är konstruerade i GARO GPI-system som innebär plug-and play modulsystem. Dessa centraler kan enkelt modifieras och byggas om vid behov av behörig installatör.