Hjälpkontakter

Hjälpkontakter finns till ett antal av normkomponenterna. Dessa används för att tex styra en signallampa som ska visa om en jordfelsbrytare eller dvärgbrytare löst ut.