Stativ

Våra laddboxar och laddstationer måste förankras. Detta görs lämpligast med för ändamålet framtagna fundament.