Uppkopplingsbar - LS4

Publika laddstationer för mark- eller väggmontage med två stycken EV-uttag och med integrerade säkringar och jordfelsbrytare för varje uttag. Ljuslistindikering finns högst upp på stationen där det på avstånd går att avläsa laddningsstatus. Uppkopplingen till laddstationen kan ske via mobilnätet eller fast internetanslutning. Enligt gällande internationell standard IEC 60364-7-722 vid laddning av elbilar finns krav på Typ B jordfelsbrytare eller Typ A jordfelsbrytare i kombination med DC övervakning som bryter vid 6mA. Någon av dessa säkerhetsfunktioner finns i laddstolpen LS4. En uppkopplingsbar laddstolpe behövs om den skall agera med uppkopplade operatörstjänster för debitering av laddning. Kommunikationen sker över standardprotokoll OCPP. Standardmodellen passar bäst för markmontage och är enkel att förse med folie som profilering och informationsbärare.