Laddbox Dubbel Operatör/OCPP - Twin+

Laddbox med två laddpunkter. Varje laddpunkt är individuellt skyddad av DC-felskydd, jordfelsbrytare och integrerad säkring, samt utrustad med MID-godkänd energimätare. TWIN+ stödjer OCPP-kommunikation. Uppkoppling sker via 4G eller Ethernet. TWIN+ kan lastbalanseras enskilt eller i grupp mot extern mätare.