Fördelningsskåp för mätare och reservkraft

Fördelningsskåpen finns i två bredder och i två olika höjder, beroende på om skåpet ska ha plats för mätning eller ej. Det smala skåpet är 372 mm brett och kan ha upp till 3 utgående grupper. Det breda skåpet är 522 mm brett med upp till 7 utgående grupper. De skåp som är utrustade med elmätare är 1140 mm höga medan skåp utan mätarinsats är 860 mm höga, räknat från fundamentet.