Eluttag motorvärmare

GARO erbjuder ett brett sortiment av olika insatser med eluttag för uppvärmning av både bilmotor och kupé. Våra stolpar monteras med kapsling, elplint, stolpe, fundament och en insats. Beroende på vilka önskemål användaren har, väljs insats därefter. Insatserna finns från den enklaste med tillgång på el 24 timmar/dygn till den mest avancerade insatsen som kan styras helt och fullt på distans via dator eller app.