Insatser Camping

GARO har ett brett sortiment av insatser för camping med IEC/CEE-uttag och separata personskyddsbrytare för varje uttag från 6A upp till 16A. De flesta insatser finns också med eller utan individuell mätning av uttagen, våra mätare är certifierade enligt MID (debiteringsgodkända). Insatserna kan enkelt demonteras vid servicebehov.