Fördelningscentraler fast anslutning

Fördelningscentraler från GARO omfattas av centraler från 63A till 630A med fast anslutning av inkommande kabel via plint. Dessa centraler används normalt vid fördelning av byggström vid längre avstånd mellan centralerna. Kopplingsutrymmena är generöst tilltagna för att underlätta installationen och är även förberedda för 4- eller 5-ledarsystem. Inom detta område ingår även bodetableringscentraler och bodanslutningslådor för fast installation.