Säkring,- och fördelningslådor

3-polig avsäkrad grupp med nollplint och jordledaranslutning samt med avgreningsplint för Cu 3x95mm²+50mm².