Fundament

Våra laddboxar och laddstationer måste förankras. Detta görs lämpligast med för ändamålet framtagna fundament. Det finns flera andra tillverka av fundament som passar väl med våra stativs hålbilder och montagesätt.