Main distributions assemblies

GARO Huvudcentraler installeras som första central på mindre byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme för mätare.